1. خانه
 2. آیین نامه ها

آیین نامه ها

 • قوانین و مقررات و آیین نامه ها

  پیوست 6 استاندارد 2800

  پیوست 6 استاندارد 2800 ویرایش چهارم درباره طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیره سازه ای معماری که توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) ابلاغ شده و با راهبری معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را گذرانده است، به شرح پیوست ابلاغ میگردد.

  از این رو ، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری و سایر صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان می بایست این ضوابط را رعایت و اجرا نمایند.

  مطابق استاندارد ASTM-a951 تنش تسلیم مفتول استفاده شده در میلگرد بستر حداقل 485 مگا پاسگال، تنش نهایی حداقل 550 مگا پاسگال و حداقل ازیاد طول در لحظه گسیختگی 30 درصد می باشد.

  از آنجایی که محصول این شرکت دارای گواهینامه فنی می باشد، لذا حدود ذکر شده را پاس می نماید و شرط اولیه دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد.

  در حالیکه محصولات بازار به دلیل استفاده از فولادهای 3sp و معمولی این شرایط را ندارند.

  از طریق لینک دانلود زیر میتوانید این پیوست را دانلود کنید.

  دانلود پیوست 6 استاندارد 2800 – ویرایش چهارم

 • جزئیات اجرایی

  جزئیات اجرایی پیوست 6 استاندارد 2800

  از طریق لینک دانلود زیر میتوانید این پیوست را دانلود کنید.

  دانلود جزئیات اجرایی پیوست 6 استاندارد 2800

فهرست