1. خانه
 2. بخشنامه ها

بخشنامه ها

 • قوانین و مقررات

  راهنمای طراحی لرزه ای دیوار های بنایی غیر سازه ای مسلح به میلگرد بستر

  به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد (6) و (7) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح هاي عمرانی – مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/ 4 /1385 هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره 729 امور نظام فنی و اجرایی، با عنوان «راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر» از نوع گروه سوم شود.

  ابلاغ می شود .رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 01/04/1396 الزامی است.

  امور نظام فنی و اجرایی سازمان این دریافت کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.

  از طریق لینک دانلود زیر میتوانید این پیوست را دانلود کنید.

  دانلود ضابطه شماره 729

 • فهرست