1. خانه
  2. قیمت میلگرد بستر

بایگانی

بخش بایگانی وب سایت رفیع سازه

قیمت_میلگرد_بستر

همه چیز درباره قیمت میلگرد بستر

با توجه به الزام استفاده از میلگرد بستر در تولید ساختمان ها و ابلاغ پیوست 6 آیین نامه 2800 توسط وزارت راه و شهرسازی شرکت ها و کارگاه های مختلفی شروع به تولید محصول میلگرد بستر نموده اند. در ساخت و تولید میلگرد بستر باید…
فهرست