1. خانه
  2. میلگرد

بایگانی

بخش بایگانی وب سایت رفیع سازه

طراحی میلگرد بستر

طراحی میلگرد بستر و وادار و وال پست

مقدمه طراحی میلگرد بستر و وادار و وال پست با توجه به ابلاغ رسمی پیوست شش طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری، مهندسان محاسب سازه بر آن شدند اجزاء و اتصالات مهار دیوارها را بر اساس مقررات ملی ساختمان و استانداردهای…
آشنایی با اجزای مهار دیوار

آشنایی با اجزای مهار دیوار

آشنایی با اجزای مهار دیوار آشنایی با عناصر و اجزای مهار و تقویت کننده اجزای غیر سازه ای معماری : در انواع دیوارهای ساختمانی بسته به نوع بلوک و ملات های چسباننده، از اجزای مختلفی برای اجرا و تقویت اجزای غیر سازه ای معماری استفاده…

ضوابط میلگرد بستر

میلگردبستر دارای ضوابط بسیار مهمی است که به بخش اصلی و مهم آن در این مقاله اشاره کردیم، هر شرکت تولید کننده ای باید طبق این ضوابط محصول خود را تولید کند.  مقدمه سرزمین بزرگ و پهناور ایران در طول تاریخ خود شاهد وقوع رویدادهای…

آشنایی با میلگرد بستر | مزایا و قیمت

میلگرد بستر چیست میلگردبستر چیست ؟ بر اساس مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (بند 8-1-2-36) میلگردبستر یا ( bed joint reforcement ) از یک جفت مفتولِ طولیِ تغییر شکل یافته تشکیل شده که مفتول های عرضی آن به صورت نردبانی یا خرپایی به آن جوش…
فهرست