1. خانه
  2. نمونه کارها

بایگانی

بخش بایگانی وب سایت رفیع سازه

rafisaze-milgerdbastar-میلگرد بستر

ُآماده سازی سفارشات میلگرد بستر

اطلاعات پروژه میلگرد بستر در اندازه های 5نیم و 11نیم و 15 سانتی متری هدف پروژهبسته بندی و آماده سازی سفارش مشتریان شرکت رفیع سازه و میلگرد بستر و ارسال آن به سراسر کشور تصاویر مربوطه
فهرست